x

สินค้าของเรา

เส้นด้ายคุณภาพของประดิษฐ์กรณ์

เส้นด้ายแต่ละชนิด มีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน จึงมีความเหมาะสมต่อการใช้งานที่แตกต่างกัน และที่ประดิษฐ์กรณ์สามารถช่วยคุณได้ เพราะเรามีความเข้าใจคุณสมบัติของแต่ละเส้นด้ายอย่างลึกซึ้ง ดังนั้นเราสามารถช่วยให้คำแนะนำและช่วยคุณเลือกเส้นด้ายที่เหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของคุณได้ ตรงตามความต้องการของท่าน

อย่างเส้นด้ายพีพีมัลติฟิลาเม้นท์แรงดึงสูงของประดิษฐ์กรณ์ อาจเลือกใช้สำหรับเย็บกระสอบ หรือเลือกใช้เส้นด้ายสปันของประดิษฐ์กรณ์ในการเย็บหนัง หากคุณกำลังมองหาเส้นด้ายที่มีคุณสมบัติพิเศษเพื่อใช้ในงานของท่าน ประดิษฐ์กรณ์ยินดีให้คำแนะนำและให้ความช่วยเหลือ 

ด้ายพีพีมัลติฟิลาเม้นท์แรงดึงสูง

ด้ายพีพีสำหรับถุงจัมโบ้

ด้ายโปลีเอสเตอร์ฟิลาเม้นท์แรงดึงสูง
และด้ายไนล่อนแรงดึงสูง

ด้ายสปันโปลีเอสเตอร์สำหรับเย็บกระสอบ

เส้นด้ายเย็บหนังและด้ายเย็บยีนส์

เส้นด้ายพิเศษชนิดอื่นๆ

X