x

เกี่ยวกับเรา

ในปี พ.ศ. 2503 ร้านจำหน่ายเส้นด้ายร้านหนึ่งในแถบสำเพ็งได้กำเนิดขึ้นภายใต้ชื่อ หจก. ประดิษฐ์กรณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 เราได้สร้างโรงงานผลิตเส้นด้ายของเราและได้เปิดทำการ ในชื่อ หจก.โรงงานประดิษฐ์กรณ์เท็กซ์ไทล์ ก่อนที่จะเปลี่ยนรูปแบบองค์กรเป็นบริษัท และ เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประดิษฐ์กรณ์ จำกัด เช่นทุกวันนี้

เรายึดหลักการจำหน่ายสินค้าคุณภาพมาตรฐาน การให้บริการที่เชื่อถือได้ และความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราได้พิสูจน์แล้วว่า เหล่านี้เป็นปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ และทำให้ลูกค้าไว้วางใจ ซึ่งทำให้เรามีส่วนแบ่งการตลาดด้ายเย็บกระสอบเป็นอันดับหนึ่ง ทั้งในกลุ่มโรงงานผู้ผลิตกระสอบสาน และ ผู้ผลิตถุงจัมโบ้

โรงงานของเราได้เติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง และได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นด้ายหลากหลายชนิด ซึ่งทำให้เรามีความชำนาญในการผลิตและจำหน่ายเส้นด้ายอุตสาหกรรม และ เส้นด้ายสำหรับสิ่งทอเฉพาะทาง

ด้วยประสบการณ์หลายทศวรรษ เราได้เป็นผู้นำในการผลิตเส้นด้ายพีพีมัลติฟิลาเม้นท์แรงดึงสูง ซึ่งนอกจากจะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระสอบแล้ว ยังสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมที่มีความต้องการคุณสมบัติเส้นด้ายที่มีคุณภาพสูง ซึ่งทำให้สินค้าเราเป็นที่ต้องการจากลูกค้าในทุกทวีปทั่วโลก

ฝ่ายบริหาร

Values

 

 

“ความสามารถขององค์กร คือความสามารถของพนักงานทุกคนรวมกัน”

 

 

 

 

ชาตรี เตชะปภา
Managing Director

Values
"ตึกสูงที่ดี ต้องมีรากฐานที่มั่นคง"

จุรี เตชะปภา
CFO

Values
“ไม่มีผลลัพธ์ที่ถูกต้องจากวิถีทางที่ผิด”

วรางคนา เตชะปภา
Finance Director

Values
"ลูกค้าที่พอใจ เกิดได้จากทีมงานที่มีความสุข"

อรวรรณ เตชะปภา
Export Import Director

X