x

Home of the Toughest Fiber

เกี่ยวกับเรา

สินค้า

ร้านค้า

ISO

สารจาก CEO

ผมคลุกคลีกับวงการสิ่งทอตั้งแต่ยังหนุ่ม สิ่งที่ผมได้พบเห็นในอุตสาหกรรมนี้ คือความไม่แน่นอนของธุรกิจ บริษัทที่เคยมีขนาดใหญ่หลายบริษัท ปัจจุบันกลับต้องปิดตัวลง แต่ก็มีบริษัทที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยังคงเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของลูกค้า บริษัทเหล่านั้นดูมั่นคง ยั่งยืน มีภูมิต้านทานต่อสภาวะเศรษฐกิจ และสามารถเติบโตสวนทางกับแนวโน้มอุตสาหกรรมสิ่งทอในบ้านเรา

สิ่งที่ผมเห็นเหมือนกันในบริษัทเหล่านั้นคือ ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจที่เน้นความซื่อสัตย์ต่อลูกค้า การเสาะหานวัตกรรมใหม่ๆ การนำระบบการจัดการที่ทันสมัยเข้ามาใช้กับองค์กร การรักษาคุณภาพสินค้า และการดูแลผู้มีส่วนได้เสียดุจญาติมิตร ทั้งพนักงาน ลูกค้า และ คู่ค้าของบริษัท สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากบริษัทเหล่านั้น ได้กลายมาเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของเรา และแม้ว่าการบริหารงานของเราจะถูกส่งต่อไปยังรุ่นถัดไป แต่สิ่งที่เราไม่เคยเปลี่ยน คือความเชื่อในการดำเนินธุรกิจที่เน้นความถูกต้อง ความดี ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความร่วมมือ และความยั่งยืน โดยไม่ไขว้เขวไปกับแนวทางอื่น ซึ่งแม้จะทำให้ได้ผลลัพธ์ในระยะสั้น แต่เป็นผลลัพธ์ที่ฉาบฉวยและไม่ยั่งยืน

แนวความคิดนี้ได้ฝังอยู่ในวัฒนธรรมของเรา ทำให้บริษัท ประดิษฐ์กรณ์ ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเรายืนยันที่จะดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดนี้ตลอดไปตราบนานเท่านาน

“ความไว้ใจของลูกค้าคือสิ่งที่มีค่าที่สุด ทำเต็มที่เพื่อความไว้วางใจของลูกค้า และพยายามมากกว่าเพื่อรักษาความไว้วางใจนั้น”

ไชย เตชะปภา
CEO

X